There have been multiple accounts created with the sole purpose of posting advertisement posts or replies containing unsolicited advertising.

Accounts which solely post advertisements, or persistently post them may be terminated.

metkcom , to boeken Dutch
@metkcom@mastodon.social avatar

Ik vroeg de verkoper waar het van Meeuws lag, getiteld Onduidelijkheid. 'Duidelijkheid? Voor alle duidelijkheid? Vroeg ze. @overliteratuur @boeken

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favorites
  • random
  • lifeLocal
  • goranko
  • All magazines